Nội dung tuyển dụng

Vui lòng điền thông tin bằng tiếng Nhật ở những danh mục bắt buộc
Vui lòng chú ý điền thong tin đúng và đủ. Trong trường hợp thông tin sai sót , thì có thể dẫn đến việc không thể liên lạc vớI bên tuyển dụng.

 • Input
 • Confirm
 • Complication
Recruitment Information クオリティライフ・コンシェルジュ
Full Name As Written In PassportRequired
Full Name in HIRAGANARequired
School NameRequired
Phone NumberRequired
E-mail AddressRequired
Date Of Birth(A.D)
Date Of Birth(Month)
Date Of Birth(Day)
GenderRequired
Current Address
PostalCode Number
-   ※Automatically determined by inputting of postal code naumber.
Prefecture
City,Ward
Nearest StationRequired
Your Message If Any

Về việc xử lý các thông tin cá nhân vào trong các mẫu đăng ký qua web

 • Thông tin được nhập vào mẫu các được gửi mã hóa sử dụng SSL, sẽ được cung cấp cho đối tác ứng tuyển qua web
  Ban quan lý hệ thông thông tin học sinh tuyệt đối không sử dụng thông tin đã được đăng ký với mục đích phi pháp.
 • Ngoài ra, nội dung đã được đăng nhập, sẽ được bảo quản dựa theo phương châm bảo vệ thông tin từ phía tuyển dụng.
  Trong trường hợp có vấn đề phát sinh vớI việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ vớI ban quản lý aines.

Khi ứng tuyển thông qua web

 • Vui lòng kiểm tra kĩ các nội dung trên phiếu tuyển dụng.
 • Vui lòng chú ý điền thông tin đúng và đủ. Trong trường hợp thông tin sai sót , thì có thể dẫn đến việc không thể liên lạc vớI bên tuyển dụng.
 • Tất nhiên, nếu điền thông tin sai với sự thật sẽ bị giảm sự tín nhiệm của bản thân và trường học.
 • Sau khi ứng tuyển, nếu phát sinh trường hợp không thể làm việc được, vui lòng liên lạc để dừng việc ứng tuyển.
  Đối với việc ứng tuyển không thành ý hoặc chỉ là ý định qua loa thì không chỉ gây phiền phức cho bên ứng tuyển mà còn là hành vi không cong bằng với những sinh viên học sinh thực sự muốn có việc làm khác.

Liên hệ với công ty sau khi ứng tuyển

 • Trong trường hợp nếu không có liên lạc từ công ty tuyển dụng. Vui lòng trực tiếp liên hệ vớI công ty tuyển dụng.
 • Nếu thiết lập hệ thống từ chối điện thoại liên hệ, mail liên lạc thì sẽ phát sinh vấn đề không nhận được hồi âm từ công ty tuyển dụng.
  Để đảm bảo không có sự bất tiện đốI vớI công ty tuyển dụng, vui lòng thiết lập lạI hệ thống điện thoạI, mail.